Clover Filter

  汉语      English

  
       
  首页 公司信息 洁净室净化设备 过滤器 联系我们  
  
  
 

 

  V型大风量高效过滤器 Vegair

  

产品特性:

• 优质冷轧钢板烤漆

• 密封性能更可靠的工艺设计

• 出风更均匀的内部气流设计

• 内折边、外折边式结构设计

• 顶送、侧送安装设计

• 圆形和矩形的接口形状

 

选配件:

• 风量调节阀

• 10MM保温棉

• 进风口法兰

• DOP、压差测试口

 

其他设计类型风口:

• 液槽密封型

• 医疗行业专用型

 
     
  带调节阀 下调装置调节阀 下调装置调节阀  DOP测试管