Clover Filter

  汉语      English

  
       
  首页 公司信息 洁净室净化设备 过滤器 联系我们  
  
  
 

 

  

公司主要提供洁净室净化设备, 过滤器设备及医药行业净化设备。

  A. 洁净室净化设备: 

    FFU(自带风机过滤器单元), 高效送风口, 传递窗, 风淋室, 卷绕式过滤器, 过滤器框架, 自净器

  B. 过滤器设备: 

     初效, 袋式, 过滤器框架

  C. 医药行业净化设备

   层流床, 医用手推车, 称量罩